Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 
 
 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

nadinsp. dr Krzysztof JUSTYŃSKI

 

nadinspektor dr Krzysztof JUSTYŃSKI

 

Urodzony w 1972 r. Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Studium Zarządzania o profilu Zarządzanie w jednostkach Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Na początku lipca 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 

przebieg służby:
- od 1 lipca 1992 r. - pełnił służbę w pionie kryminalnym KRP w Wodzisławiu Śląskim;
- od 1 lipca 1998 r. - mł. specjalista Wydziału Kryminalnego KRP w Wodzisławiu Śląskim;
- od 1 maja 1999 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KPP w Wodzisławiu Śląskim;
- od 1 lutego 2001 r. - specjalista Sekcji Prewencji KMP w Jastrzębiu Zdroju;
- od 1 grudnia 2003 r. - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji KMP w Jastrzębiu Zdroju;
- od 16 marca 2005 r. - Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie KPP w Cieszynie;
- od 27 lutego 2006 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju;
- od 17 listopada 2008 r. - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim;
- od 20 sierpnia 2011 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim;
- od 26 lutego 2012 r. - Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim;
- od 19 maja 2016 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.


Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009 r.
- Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2011 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Medal „Pro Patria” - 2016 r.
- Honorowa Odznaka "Za zasługi dla ZW SEiRP w Katowicach" - 2016 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” - 2017 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 2018 r.
- Złota Odznaka „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2018 r.
- Złoty Krzyż za Zasługi dla Stowarzyszenia „Misja - Pojednanie” Środowisk Patriotycznych w Kraju i za Granicą - 2018 r.
- Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2019 r.
- Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. I - 2019 r.
- Złota Odznaka Za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2019 r.
- Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą NSZZ Policjantów - 2019 r.

 


 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp. Roman RABSZTYN

 

inspektor Roman RABSZTYN

 

Urodzony w 1968 r. Służbę w Policji pełni od 1989 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Politologii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich.


przebieg służby:
- od 1 maja 1991 r. - policjant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP Piekary Śląskie;
- od 1 czerwca 1994 r. - kierownik Referatu ds Przestępstw Gospodarczych KRP Piekary Śląskie;
- od 1 grudnia 1998 r. - kierownik Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego KRP Piekary Śląskie;
- od 1 maja1999 r. - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Piekary Śląskie;
- od 1 lutego 2006 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
- od 11 czerwca 2007 r. - Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
- od 11 kwietnia 2012 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 8 czerwca 2012 r. - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 5 maja 2015 r. - Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 2 października 2015 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.


Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2002 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2007 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2009 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
- Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2013 r.
- Złota Odznaka Za Zasługi dla Województwa Śląskiego -2019 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności.
Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 

 


 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp. Mariusz KRZYSTYNIAK

 

inspektor Mariusz KRZYSTYNIAK


 

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył równiez Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security


przebieg służby:
- od 16 września 1991 r. - pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym
- od 1 lipca 1999 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KMP Bytom
- od 1 sierpnia 2002 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KWP Katowice
- od 1 maja 2003 r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP Katowice
- od 1 listopada 2006 r. - specjalista Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice
- od 16 lipca 2011 r. - ekspert Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice
- od 25 lutego 2012 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice
- od 1 stycznia 2013 r. - Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach
- od 28 kwietnia 2015 r. - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach


Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2003 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.


Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.


Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp.  Artur BEDNAREK

 

inspektor  Artur Bednarek

 

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie  w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019r. został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki .

Inspektor Artur Bednarek posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 12.07.2019
Data modyfikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Fila
do góry