Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
 
 
 
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 
 
nadinsp. Jarosław SZYMCZYK
 
 
 
 
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r.

- od 1 listopada 1990 r. - referent Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach
- od 9 czerwca 1994 r. - młodszy specjalista Referatu Operacyjno Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;
- od 1 lutego 1996 r. - Kierownik Referatu Operacyjno Rozpoznawczego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;
- od 1 lipca 1997 r. - młodszy specjalista Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji KRP w Gliwicach;
- od 1 kwietnia 1998 r. - dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach;
- od 1 lipca 2000 r. - specjalista Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KRP w Gliwicach;
- od 1 listopada 2001 r. - Komendant Komisariatu Policji IV w Gliwicach KMP w Gliwicach;
- od 21 lutego 2005 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach;
- od 14 lutego 2006 r. - Komendant Miejski Policji w Gliwicach;
- od 25 września 2007 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;
- od 16 kwietnia 2008 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 15 marca 2011 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 14 lutego 2012 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach;
- od 20 lutego 2015 r. - Śląski Komendant Wojewódzki Policji;
- od 2 października 2015 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2005 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2008 r.
- Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” - 2010 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2012 r.

 
 


 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

insp. mgr Roman RABSZTYN

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 1996 r.
mgr politologii - Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2002 r.
Ukończył Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2006 r.

W słuzbie od listopada 1989 r.  
- od 1 maja 1991 r. - policjant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP Piekary Śląskie;
- od 1 czerwca 1994 r. - kierownik Referatu ds Przestępstw Gospodarczych KRP Piekary Śląskie;
- od 1 grudnia 1998 r. - kierownik Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego KRP Piekary Śląskie;
- od 1 maja1999 r. - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Piekary Śląskie;
- od 1 lutego 2006 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
- od 11 czerwca 2007 r. - Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
- od 11 kwietnia 2012 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 8 czerwca 2012 r. - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 5 maja 2015 r. - Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 2 października 2015 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Krzyż Zasługi -2002 r.
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2007 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2009 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
- Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2013 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w czasie jego nieobecności.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji.

 


 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

mł. insp. mgr Andrzej SZYMCZYK 

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2004 r.
mgr administracji - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu - 2008 r. 
Ukończył Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2011 r.

 - od 1 stycznia 1993 r. - policjant Drużyny Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu III Policji KRP w Chorzowie;
- od 
1 lipca 1993 r. - asystent Samodzielnej Sekcji d/s Przestępczości Gospodarczej KRP w Chorzowie;
- od 
1 listopada 1995 r. - asystent Samodzielnej Sekcji d/s Przestępczości Gospodarczej KRP w Chorzowie;
- od 
1 lutego 1998 r. - asystent Wydziału d/s Przestępczości Gospodarczej KRP w Chorzowie;
- od 
1 marca 1998 r. - starszy asystent Wydziału d/s Przestępczości Gospodarczej KRP w Chorzowie;
- od 
1 października 1998 r. - asystent Wydziału d/w z Przestępczością Zorganizowaną KWP w Katowicach;
- od 
1 stycznia 1999 r. - asystent Wydziału X Biura d/w z Przestępczością Zorganizowaną KGP;
- od 
15 kwietnia 2000 r. - asystent Samodzielnej Sekcji Zarządu II w Katowicach Centralnego Biura Śledczego KGP:
- od 
1 lipca 2000 r. - specjalista Zarządu II z siedzibą w Katowicach Centralnego Biura Śledczego KGP;
- od 
1 października 2003 r. - specjalista Zespołu II Wydziału III Zarządu II w Katowicach Centralnego Biura Śledczego KGP;
- od 
1 listopada 2005 r. - specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego KGP;
- od 
15 grudnia 2006 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KWP w Katowicach;
- od 
16 sierpnia 2009 r. - Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach;
- od 
1 czerwca 2011 r. - Komendant Miejski Policji w Bytomiu;
- od 5 maja 2015 r. - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;

- od 2 października 2015 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - 2008 r.
Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2013 r.
- Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” - 2014 r.
- Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa" - 2015 r.

 

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny.

 


 
 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 
insp. mgr Piotr KUCIA
 
 
 
 
 
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim - 2003 r.
Ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2005 r.
Ukończył kurs "I, II i III stopień z zakresu Zamówień Publicznych" w Centrum Szkoleń Administracji Publicznej - 2003 r.
 
- od 22 lipca 1992 r. - przyjęty do służby w Policji jako policjant pionu prewencji;
- od 21 stycznia 1994 r. - pełnił służbę w Komisariacie Policji w Szczyrku zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym;
- od 1 czerwca 2000 r. - wykładowca w Szkole Policji w Katowicach;
- od 1 marca 2004 r. - Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu w Szkole Policji w Katowicach;
- od 1 lutego 2007 r. - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odpowiedzialny za pion logistyczny Szkoły;
- od 28 sierpnia 2009 r. - Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji;
- od 27 lutego 2012 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 8 czerwca 2012 r. - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
- od 2 października 2015 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
 
Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2007 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2008 r.
- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - 2009 r.
- Złota Odznaka Honorowa Warszawskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego - 2009 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2011 r.
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2015
Data modyfikacji : 02.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Nowojski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry