Prowadzone rejestry i ewidencje - Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach


Zespół Zamówień Publicznych

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 budynek C, VII piętro, pokój 710.

Radca Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach

nie

2

Rejestr składanych ofert

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 budynek C, VII piętro, pokój 710.

Radca Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach

nie

 

Wydział Finansów

 

Lp.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1 ewidencja finansowo – księgowa operacji gospodarczych KWP w Katowicach –moduł systemu informatycznego  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  nie jest publikowany
2  ewidencja płacowa –moduł systemu informatycznego  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach   nie jest publikowany
3  ewidencja środków trwałych –moduł systemu informatycznego  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach   nie jest publikowany
4  ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału Finansów  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach   nie jest publikowany
5  ewidencja stempli i pieczęci  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach   nie jest publikowany
6  rejestr umów  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach   nie jest publikowany
7  ewidencja druków ścisłego zarachowania dot. czeków gotówkowych, dowodów KP, arkuszy spisu z natury  Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych
 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach  nie jest publikowany

8

rejestr protokołów szkód

 Wydział Finansów

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych

 Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 nie jest publikowany

 

Wydział Kontroli

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

2

Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

3

Rejestr wypadków w służbie w drodze do/ze służby funkcjonariuszy Policji KWP w Katowicach

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

4

Rejestr wypadków przy pracy pracowników KWP w Katowicach

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

5

Rejestr szkoleń wstępnych ogólnych

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

6
Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli
w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca
Nie jest publikowany
7
Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Wydz. Kontroli
w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca
Nie jest publikowany
8
Rejestr skarg i wniosków Osn - 1
w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca
Nie jest publikowany
9
Rejestr listów i anonimów Osn -1
w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca
Nie jest publikowany
10
Rejestr kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach
w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach
Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca
Nie jest publikowany

11


Rejestr Czynności sprawdzająco -wyjaśniających prowadzonych przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach
 

w godz. 7.30 -15.30 w Wydziale Kontroli KWP w Katowicach

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Katowicach lub jego Zastępca

Nie jest publikowany

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr spisów akt przekazanych do archiwum
kat. „A"

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach

nie

2
Rejestr spisów akt przekazania do archiwum kategorii „B" i „BE"
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
3
Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „B" i „BE"
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
4
Rejestr protokołów brakowania materiałów kategorii „BC"
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
5
Rejestr spisów akt przekazanych kat „A" dla jednostek terenowych Policji
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
6
Rejestr udostępnień akt operacyjnych
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
7
Rejestr udostępnień akt osobowych
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
8
Rejestr udostępnień akt administracyjnych
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
9
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach manualnych w KWP w Katowicach
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
10
Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
11
Ewidencja wydanych przepustek osobowych i samochodowych
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
12
Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
13
Elektroniczna Książka Ewidencji Ruchu Osobowego
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
14
Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
15
Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie
16
Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania
Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach
nie

17

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału ds. OIN KWP w Katowicach

nie

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Dostępny jest w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach oraz KPP/KMP woj. śląskiego, w godz. urzędowania

- rejestr jawny (w związku z zamiarem publikacji internetowej wykazu, poproszono o zgodę uprawnionych lekarzy i psychologów)

Jest publikowany na podstronie BIP KWP w Katowicach:
 

Wykaz lekarzy

Wykaz psychologów

 

 

Wydział Prezydialny

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Ewidencja udostępniania informacji publicznej KWP w Katowicach


Rejestr jest dostępny w godz. 7.30 - 15.30 w Wydziale Prezydialnym KWP w Katowicach
 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP

nie

2


Rejestr zagranicznych wyjazdów służbowych funkcjonariuszy i pracowników KWP w Katowicach i jednostek podległych
 

Rejestr jest dostępny w godz. 7.30 - 15.30 w Wydziale Prezydialnym KWP w Katowicach

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP

 

nie

 

Wydział d/w z Przestępczością p-ko Mieniu

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencji jawnej


Sekretariat
 

Naczelnik

Zastępca Naczelnika

nie

2

Dziennik pomocniczy "R"
- telegramy przydzielone

 
Sekretariat

Naczelnik

Zastępca Naczelnika

nie

3


Rejestr Śledztw
i Dochodzeń
 

Sekretariat

Naczelnik

Zastępca Naczelnika

nie

 

Wydział Sztab Policji

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych


Sztab Policji
KWP w Katowicach,
w godz. 7.30 -15.30
 

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie jest publikowany

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr Decyzji wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA


Wydział Inwestycji
i Remontów KWP
Katowice, ul.
Koszarowa 17
w godzinach
urzędowania tj.
7.30-15.30
 

Naczelnik
Wydziału
Inwestycji i
Remontów KWP
Katowice

nie

 

Zespół Prawny

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach


Zespół Prawny w godzinach urzędowania
 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

nie

2


Rejestr aktów prawnych zewnętrznych - MSWiA, KGP, Wojewody Śląskiego i in.
 

Zespół Prawny w godzinach urzędowania

 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

nie

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Poszczególne komórki organizacyjne KWP
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry